solresebyra polenresor

Veckobrev
NYHET! Få ett nytt och unikt reseerbjudande varje vecka.Incoming

VID BESÖK FRÅN UTLANDET

Ska du få besök från utlandet är det bra att se över det försäkringsskydd din gäst har. Utan en sjukförsäkring kan det bli en dyr vistelse för den besökande om denne blir sjuk eller skadas.

Med Goudas Incoming försäkring täcks kostnader som uppstår om den besökande blir akut sjuk, skadad eller råkar ut för ett olycksfall. Även kostnader som uppstår i samband med sjukdomsfallet såsom resekostnader, mediciner samt rehabilitering täcks av försäkringen.

- Försäkringen gäller för utländska medborgare som inte fyllt 70 år och som skall besöka
Norden (eller övriga Schengenländer)

- Försäkringsperioden kan högst vara 12 månader med möjlighet till förlängning

- En självrisk om € 100 gäller vid varje skadetillfälle

- Försäkringen täcker vårdkostnader upp till € 30 000 per skadetillfälle

Premieöversikt /premium
Grundpremie inkl. dag 1 (day 1) 100 kr/SEK
Dag 2-365, per dag (day 2-365) 16 kr/SEK
Självrisk (excess) € 100/skadetillfälle (claim)

Täckningsöversikt
Sjukdom och olycksfall
Max € 30 000 per
skadetillfälle
Akut tandbehandling vid olycksfall
Resor, medicin, rehabilitering i samband med sjukdomsfall
Hemresa/hemtransport
Hemtransport av avliden
Begravning på plats € Max 3 000

 

 

 

Coverage
Medical treatment and acute accident Max
€ 30 000/claim
Acute dental treatment in case of acute accident
Journey, medicine, rehabilitation in connection with medical treatment
Journey home/home transportation
Repatriation of deceased person
Burial in Sweden € Max 3 000