solresebyra polenresor

Veckobrev
NYHET! Få ett nytt och unikt reseerbjudande varje vecka.Ungdomsreseförsäkring

GOUDA UNGDOMS RESEFÖRSÄKRING FÖR DIG UNDER 35 ÅR

Helt utan självrisk

Det spelar ingen roll om du ska resa jorden runt eller besöka London över en helg – en försäkring är lika viktig i båda fallen. En bra försäkring gör att du till exempel kan få läkarvård eller hemtransport, om olyckan skulle vara framme. Utan att du själv behöver stå för kostnaderna. Att bli av med mobiltelefonen eller kameran är väl inte hela världen, men har du råd att:

• Bli hämtad med ambulanshelikopter om du blir ormbiten på trekking i Thailands djungler?
• Betala kostnaderna för vattenskador i ditt hotellrum för att du råkade slå sönder ett
vattenelement?
• Tvingas betala en blindtarmsoperation med påföljande sjukhusvistelse i USA?

Goudas ungdomsreseförsäkring täcker alla ovanstående exempel, och fler, så att du slipper drabbas ekonomiskt.

Det första och absolut viktigaste när du ska välja försäkring inför resan är att se över vilka delar av din resa som täcks av försäkringen. Täcker den verkligen för de fritidsaktiviteter du tänkt ägna dig åt? Och vad får du för service om något skulle hända? Sedan kan du titta på pris och självrisker. Jämför gärna vår försäkring med andra alternativ innan du tar ett beslut. Gouda täcker mer – till ett lägre pris.

Nedan följer information kring försäkringen eller välj att hämta vår broschyr här.

Alarmcentral dygnet runt
På vår alarmcentral sitter rutinerade servicekoordinatorer redo att hjälpa dig i en akutsituation. Alarmcentralen har all nödvändig kompetens knuten till sig. Bland medar-
betarna hittar du exempelvis läkare, specialister, sjuksköterskor och krismedarbetare. För din del innebär det att du alltid bara är på ett telefonsamtals avstånd från hjälpen Genom alarmcentralen får du hjälp när som helst på dygnet var som helst i världen, om något oförutsett händer dig. Exempel på hjälp du får genom alarmcentralen:

• All kontakt med sjukhus
• Betalningsgaranti, så att du inte själv behöver ligga ute med pengar vid sjukhusbesök
(om sjukhuset godkänner)
• Övervakad behandling, för att du ska få rätt sådan
• Kommunikation med dig, din familj och ambassader
• Organisation av återtransport till hemlandet

När du väljer Goudas Ungdomsreseförsäkring kan du känna dig trygg på resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer. Gouda Reseförsäkring fokuserar uteslutande på reseförsäkringar, så vi vet vad vi talar om.

Utnyttja ungdomen
Du kan ha Goudas Ungdomsreseförsäkring så länge du inte fyllt 35 år på avresedagen.
Försäkringen är anpassad till den täckning du behöver som ung resenär och har en premie som gör den mycket prisvärd.

Alltid fullt försäkrad – men med valmöjligheter
Med Goudas Ungdomsreseförsäkring har du en totalförsäkring i grunden. Det betyder bland annat att du har ett olycksfallsskydd som tillåter dig att vara aktiv på semestern och ger täckning för ditt bagage. Den innehåller också en semestergaranti (för resor kortare än 45 dagar) som ger dig ersättning om du blir sjuk eller inte kan genomföra de planerade aktiviteterna. Dessutom är den väldigt flexibel. Du kan välja bort vissa delar, som du inte tycker du har behov av, för att få en billigare försäkring. Du kan välja bort:

• Egendomsskydd (punkt H) och spara 20-30%
• Semestergaranti (punkt I) och spara 25-50%

(Procentsatsen varierar beroende på om du har en hemförsäkring och hur länge du ska vara borta – se prisöversikten för mer information.)

Du kan förlänga försäkringen om du blir borta längre än planerat. Men förlängningen måste vara tecknad och betald innan den gamla löper ut för att gälla.

Semestergaranti
Vi vet att en resa innebär en investering i både tid och pengar. Därför är det väldigt viktigt att du kan utnyttja din semester fullt ut. Med semestergaranti får du ersättning om din semester inte har kunnat genomföras som planerat. Du får till exempel ersättning för:

• Varje dag som du ordineras sängläge på grund av sjukdom eller olycka.
• Om du inte kan genomföra planerade aktiviteter som semestern hade som syfte. En
skadad hand som till exempel gör att du inte kan bergsklättra eller spela golf.
• Förseningar för dig eller ditt bagage.

OBS! Semestergarantin kan endast ingå i försäkringen vid resor kortare än 45 dagar.

Har du en hemförsäkring?
Goudas försäkring tar givetvis hänsyn till om du redan har en hemförsäkring med reseskydd som du vill utnyttja de första 45 dagarna. Försäkringen blir då billigare och kompletterar din hemförsäkring med ersättningar för förseningar, för dig eller ditt bagage, och ger en semestergaranti. Händer något så ger vår försäkring dessutom ersättning för självrisker i hemförsäkringen. Alternativt kopplar du på full försäkring från dag 46.

OBS! Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringsprodukten. Det är alltid de fullständiga villkoren (se villkorsnr. på ditt försäkringsbrev), som gäller vid skadereglering. Du kan få de kompletta villkoren här.

Täckningsöversikt Gouda Ungdomsreseförsäkring
*) Möjlig att välja bort för att minska premien
**) Möjlig att teckna endast för resans första 45 dagar och kan väljas bort för att minska premien

Täckning & maximal
ersättning

Komplement till hemförsäkring
dag 1 till 45
Fullt skydd dag 46 till 365
eller dag 1 till 45/365
1. Läkarvård
2.000 kr
Nödvändiga & skäliga kostnader
Akut tandläkarvård
2.000 kr 5.000 kr
2. Hemtransport 2.000 kr Nödvändiga & skäliga kostnader
Resekostnader för att besöka nära anhörig pga allvarlig sjukdom, olycksfall eller död
2.000 kr
Anhörigs resa till försäkringstagare pga allvarlig sjukdom, olycksfall eller död
2.000 kr
3. Olycksfall - invaliditet
300.000 kr
300.000 kr 
Dödsfall 25.000 kr
25.000 kr
4. Ansvar för privatperson 10.000 kr
2.000.000 kr
5. Överfall
10.000 kr
500.000 kr
6. Rättsskydd 10.000 kr 100.000 kr
7. Krishjälp 10.000 kr 10.000 kr
8. Egendom * Maximalt 36.000 kr
Maximalt 36.000 kr
Färdbiljetter 20.000 kr 20.000 kr
Resehandlingar 10.000 kr 10.000 kr
Personlig lösegendom 6.000 kr 6.000 kr
-Varav kontanter
2.000 kr 2.000 kr
I. Semestergaranti **
Se vänster spalt (endast möjligt för resor kortare än 45 dagar)
Komma ikapp resan 25.000 kr
Försening mer än 4h 500 kr
Anslutningsskydd 2.000 kr
Sjukdom Dagsersättning för förlorade
resdagar
Vård av medresenär
Annan allvarlig händelse
Återbetalning av aktivitets-
kostander
10.000 kr
Hyra av sportutrustning vid
förlust av egen
3.000 kr
Bagageförsening
500 kr
Bagageförsening 24 tim Maximalt 3.000 kr
Bagageförsening 72 tim Maximalt 3.000 kr

 

OBS 1
Semestergaranti kan endast ingå i försäkringen vid resor kortare än 45 dagar.

OBS 2
Vid resor längre än 45 dagar där du ska utnyttja reseskyddet i hemförsäkringen de första 45 dagarna, gäller ersättningsnivåerna i den vänstra spalten dag 1-45 om man tecknat försäkringen som ett komplement till hemförsäkringen. Dag 46 övergår försäkringen till att täcka enligt nivåerna i högra spalten.

A. Läkarvård
Du får ersättning för alla nödvändiga och skäliga kostnader för akut läkarvård, sjukhusvård, medicin, ambulanstransporter och övriga transporter för behandling och vård. Du skall söka läkare på vistelseorten i direkt anslutning till sjukdomens eller olycksfallsskadans uppkomst.

B. Hemtransport
I de fall det krävs ordnar och täcker vi hemtransport tillbaks till Sverige. Du får också ersättning för extrakostnader om du är tvungen att resa hem till allvarligt sjuk nära anhörig, eller om nära anhörig är tvungen att resa till dig.

C. Olycksfall
Vid olycksfallsskada gäller samma förutsättningar som i A. Läkarvård, för läkarvård. Försäkringen gäller för medicinsk eller ekonomisk invaliditet vid olycksfall som leder till bestående men och vid dödsfall på grund av olyckfall som drabbar dig under försäkringstiden. Invaliditet för bestående men räknas i procent av försäkringsbeloppet på 300 000 kronor. Försäkringen gäller även för vanprydande ärr.

D. Ansvarsskydd för privatperson
Försäkringen gäller, om du under resan orsakar skada på tredje (annan) person eller dennes egendom och du blir ersättningsansvarig eller skadeståndsskyldig för detta. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder.

E. Överfallsskydd
Vi lämnar ersättning för skada som du utsätts för genom misshandel eller annat uppsåtligt våld. Ersättning beräknas enligt skadeståndslagen.

F. Rättsskydd
Blir du involverad i en rättssak under resan hjälper vi dig och täcker för dina kostnader, inklusive ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder.

G. Krishjälp
Krishjälp innebär att du blir omhändertagen för psykiska skador som kan uppstå i samband med olycksfall, terrorhandlingar, brott begångna mot dig och liknande händelser. Försäkringen täcker krispsykologisk behandling.

H. Egendomsskydd
Försäkringen gäller för lösegendom (ditt bagage) som du äger, hyr eller lånar för tillfälligt personligt bruk. Försäkringen gäller för skada på din lösegendom som är orsakad av plötslig och oförutsedd händelse, såsom till exempel inbrott, stöld, brand, skadegörelse, läckage eller rån. Försäkringen gäller under förutsättning att du varit aktsam.

I. Semestergaranti
Med semestergaranti får du ersättning om din semester inte har gått att genomföra som du planerat. Du får till exempel ersättning för förstörda semesterdagar på grund av sjukdom, förseningar för dig eller ditt bagage, eller om du inte kan genomföra planerade aktiviteter som semestern hade som syfte (en skadad hand gör det till exempel inte möjligt att bergsklättra eller spela golf).

Prisöversikt/Premier

Europa

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING
Resor kortare än 45 dagar
Resor längre än 45 dagar
Grundbelopp
65
Grundbelopp inkl. 45 dagar
1.050
Pris per dag
31
Pris per dag 23
Frånval av Egendomsskydd
-25%
Frånval av Egendomsskydd -30%
Frånval av Semestergaranti
-25%

KOMPLEMENT TILL HEMFÖRSÄKRING
Resor kortare än 45 dagar
Resor längre än 45 dagar
Grundbelopp
65
Grundbelopp inkl. 45 dagar
350
Pris per dag 18
Pris per dag 23
Frånval av Egendomsskydd
-20%
Frånval av Egendomsskydd -30%
Frånval av Semestergaranti
-50%


Världen

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING
Resor kortare än 45 dagar Resor längre än 45 dagar
Grundbelopp
75
Grundbelopp inkl. 45 dagar
1.250
Pris per dag 39
Pris per dag 28
Frånval av Egendomsskydd
-25%
Frånval av Egendomsskydd -30%
Frånval av Semestergaranti
-30%

 

KOMPLEMENT TILL HEMFÖRSÄKRING
Resor kortare än 45 dagar Resor längre än 45 dagar
Grundbelopp
75
Grundbelopp inkl. 45 dagar
450
Pris per dag 28
Pris per dag 28
Frånval av Egendomsskydd
-20%
Frånval av Egendomsskydd -30%
Frånval av Semestergaranti -50%


Obs! Semestergarantin är endast möjlig att teckna för resor kortare än 45 dagar.

BERÄKNING AV PREMIE
1. Välj först världsdel i rätt tabell - Europa eller Världen
2. Om du vill ha en full reseförsäkring - från första dagen eller från resans 46:e dag, så läser du de övre tabellerna - "UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING".
3: Om du vill komplettera ditt reseskydd i hemförsäkringen dag 1-45 på resan, läser du i de nedre tabellerna - "KOMPLEMENT TILL HEMFÖRSÄKRING".

Observera att du läser den tabellen, även om du fortsätter din resan efter dag 45 och då vill ha full försäkring.

4. Ska du försäkra en period kortare än 45 dagar, läser du i de vänstra delarna av tabellerna.

Räkna först ut antalet dagar som du ska vara borta och multiplicera dem med "Pris per dag".
Lägg sedan till priset för "Grundbelopp"
Önskar du göra frånval, räknar du bort det procentuella enligt respektive tabell.
Den summan du får, är premien för din försäkringsperiod.
Observera att Semestergarantin endast kan tecknas för en resa som är kortare än 45 dagar.

5. Ska du försäkra en period längre än 45 dagar, läser du i de högra delarna av tabellerna. Där betyder "Grundbelopp inkl 45 dagar", att vi redan räknat ut vad din första försäkringsperiod om 45 dagar kostar totalt.

Observera att detta grundbelopp alltid är med frånval av semestergaranti.

Räkna först ut antalet dagar, efter dag 45, som du ska vara borta och multiplicera dem med "Pris per dag".
Lägg sedan till priset för "Grundbelopp inkl 45 dagar".
Önskar du frånval av "Frånval av Egendomsskydd" - räkna bort 30%.
Den summan du får, är premien för din försäkringsperiod.
Observera att du kan välja att teckna försäkringen med start från dag 46 på resan, under förutsättning att du under resans dag 1-45 endast ska utnyttja din hemförsäkrings reseskydd.

Försäkringen ska betalas innan avresa.

Vid skada bör du alltid först ta kontakt med Goudas alarmcentral,
tfn: +45 33 15 60 60.

Gouda Reseförsäkring
Wollmar Yxkullsgatan14
118 50 Stockholm

Tfn: 020-545 111
Fax: 08-641 84 80
E-mail: info@gouda-rf.se
www.gouda-rf.se
Org. nr.:516402-78